lítica

LÍTICA

 

 

Light Perforamnce through a Large Format Camera over a Stone Wall at night.

·
Through voice, object and light, Lítica proposes a visual and sound story about Dolmens by Francesco Careri. The darkness, the shadows and the reflection of the objects generated by a light that affects the photographic apparatus, project subtle images on the wall of the Masseria Arcadia that glimpse layers of paleolithic history.


Conceived and shown with Valentina Alvarado Matos in Fora de Camp Art Residency. Cutrofiano, Italy, 08/2019.

 

[CAT]

Lítica.

Performance lumínica a través de una cámara de Gran Formato sobre un muro de piedra en la oscuridad.

·
A través de la veu, l’objecte i la llum, Lítica, proposa un relat visual i sonor sobre un text sobre Dolmens de Francesco Careri. La foscor, les ombres i el reflex dels objectes generats per una llum que incideix en l’aparell fotogràfic, projecten sobre la paret de la Masseria Arcadia imatges subtils que deixen entreveure capes d’història paleolítica.


Concevido y exhibido junto a Valentina Alvarado Matos en la residencia artística Fora de Campa. Cutrofiano, Italia. 08/2019.